نمایندگی ایمان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی ایمان (خیابان کرمان شمالی)بهره برداری نمایید. بیایید این آتش ویرانگر را مهار نماییم. http://imanc60.mihanblog.com 2020-07-09T16:11:18+01:00 text/html 2020-07-08T14:58:41+01:00 imanc60.mihanblog.com وحید لژیون پنجم کارگاه های آموزشی روزهای چهارشنبه http://imanc60.mihanblog.com/post/1371 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/4shanbe/99.04.18/1%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:justify; text-indent:-.5in;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://imanc60.mihanblog.com/post/1365" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in 0s; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></a></p><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; line-height: 20px; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing: 0px; white-space: normal; text-transform: none; letter-spacing: normal; font-weight: 400; font-variant-caps: normal; font-variant-ligatures: normal; font-style: normal; font-size: 12px; font-family: tahoma; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#6600cc"><span lang="FA" style="line-height: 18.4px; background: white;">دهمین جلسه از دوره بیست و هفتم کارگاه آموزشی ویژه مسافران کنگره60؛ نمایندگی ایمان با استادی&nbsp; مسافر محمود، نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر مجید با دستور جلسه</span><b><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">«تعطیلات تابستانی»</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 18.4px; background: white;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 18.4px; background: white;">در روز چهارشنبه 18 تیرماه 1399 ساعت 17 آغاز به کار کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 18.4px; background: white;"><span dir="LTR"></span><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">.</span></span></span></font></p></div><div><div style="text-align: justify;"><br></div></div></div></div></div> text/html 2020-07-07T16:57:58+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم اطلاعیه نگهبان کنگره60 http://imanc60.mihanblog.com/post/1370 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/etela%20eye/123.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; text-align: start;"><font size="2"><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">با سلام<br>قابل توجه مسئولین نمایندگی های کنگره ۶۰ در سراسر کشور:<br><br>به اطلاع میرساند؛ جهت حفظ سلامت افراد و رعایت اصول پیشگیری، استفاده از ماسک برای کلیه اعضا کنگره در هنگام حضور در نمایندگیها الزامی میباشد.<br>خواهشمند است نسبت به اجرای کامل پروتکل های بهداشتی و بخشنامه های کشوری و استانی، اقدامات لازم را بعمل آورید.</span><br><br>&nbsp;</b></font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><font size="2"><b>۹۹/۴/۱۶<br>با احترام<br>روابط عمومی کنگره۶۰</b></font></span></p></div> text/html 2020-07-06T14:25:03+01:00 imanc60.mihanblog.com نوین لژیون دوازدهم کارگاه های آموزشی روزهای دوشنبه http://imanc60.mihanblog.com/post/1369 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/2shanbe/16.04.99/WhatsApp%20Image%202020-07-06%20at%2018.46.08%20%281%29%20%28Copy%29.jpeg" alt=""></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: justify; font-size: 13pt; line-height: 19.9333px;"><p dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#6600cc"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">اولین جلسه از دوره بیست و یکم سری کارگاه آموزشی ویژه مسافران کنگره 60؛ نمایندگی ایمان با استادی مسافر اکبر، نگهبانی مسافر بهروز و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt;"><strong><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">«تعطیلات تابستان»</span></strong>در روز دوشنبه 16 تیرماه 1399 ساعت 17 آغاز به کار کرد</span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-size: 13pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p></span></div> text/html 2020-07-06T05:09:52+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم سی دی هفته؛ دوراهی از جناب مهندس دژاکام http://imanc60.mihanblog.com/post/1368 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/CDhafteh/do.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-04T17:45:51+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم کارگاه آموزشی روزهای شنبه http://imanc60.mihanblog.com/post/1367 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/shanbe/14.04.99/1%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#339999"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نهمین جلسه از دوره بیست و سوم کارگاه آموزشی ویژه مسافران کنگره60؛ نمایندگی ایمان با استادی راهنمای محترم آقای مهدی اعرابی، نگهبانی مسافر ابوطالب و دبیری مسافر وحید با دستور جلسه&nbsp;<strong style="">«تعطیلات تابستان»</strong>در روز شنبه 14 تیرماه 1399 ساعت 17 آغاز به کار کرد</span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#339999"><span dir="LTR"></span>.</font><font color="#222222"><o:p></o:p></font></span></p></div> text/html 2020-07-02T07:05:33+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم رهایی،آغازسفردوم http://imanc60.mihanblog.com/post/1366 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans;">«تا باد چنین بادا»</span></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/Rahaei/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-align: start;" color="#cc33cc"><span style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style=""><span style="font-size: 13.5pt;">روز </span><span style="font-size: 18px;">چهارشنبه 11</span><span style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;تیر ماه 1399&nbsp;یکی از اعضای نمایندگی ایمان گل رهایی را از دستان پرمهر آقای مهندس دژاکام &nbsp;دریافت کرده و ورودش را به سفر دوم اعلام نمود</span></span></span><strong style="font-size: 12px; text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-weight: normal;">.</span></strong></font><div style="font-size: 12px; text-align: start;"></div></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#33cc00" style="text-align: start;"><strong style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-weight: normal;"><br></span></strong></font></div></div></div> text/html 2020-07-01T17:32:38+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم کارگاه آموزشی روزهای چهارشنبه http://imanc60.mihanblog.com/post/1365 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/4shanbe/11.04.99/02%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#6600cc"><span lang="FA" style="line-height: 115%; background: white;">نهمین جلسه از دوره بیست و هفتم کارگاه آموزشی ویژه مسافران کنگره60؛ نمایندگی ایمان با استادی راهنمای محترم مسافر حسین ، نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر کیومرث با دستور جلسه</span><b style=""><span style="font-variant-ligatures: normal;font-variant-caps: normal;orphans: 2; widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px;text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;word-spacing:0px">«حرمت کنگره60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره 60 ممنوع است؟»</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; background: white;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; background: white;">در روز چهارشنبه 11 تیرماه 1399 ساعت 17 آغاز به کار کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; background: white;"><span dir="LTR" style=""></span><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;">.</span></span></span></font></p></div><div><div style="text-align: justify;"><br></div></div> text/html 2020-07-01T11:53:33+01:00 imanc60.mihanblog.com نوین لژیون دوازدهم سی دی هفتگی:عقلانیت از آقای مهندس دژاکام http://imanc60.mihanblog.com/post/1363 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/CDhafteh/2081804%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-29T15:27:43+01:00 imanc60.mihanblog.com وحید لژیون پنجم کارگاه های آموزشی روزهای دوشنبه http://imanc60.mihanblog.com/post/1362 <div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.5pt; line-height: 27px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 27px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/2shanbe/99.04.09/1%20%281%29%20%28Copy%29.JPG" alt=""></span></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.5pt; line-height: 27px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 27px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: start;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 13.5pt; line-height: 27px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 27px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">چهاردهمین جلسه از دور بیستم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 ویژه مسافران شعبه ایمان روز های دوشنبه مورخ 9 تیرماه 1399 به استادی مسافر رضا ،نگهبانی مسافر هادی و دبیری مسافر علی اکبر با دستور جلسه ی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="RTL"></span>«حرمت کنگره60، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره 60 ممنوع است؟»</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رأس ساعت 17 آغاز به کارکرد.<span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></span></p></span></span></div></span></span></div> text/html 2020-06-28T12:56:40+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم کارگاه آموزشی روزهای شنبه http://imanc60.mihanblog.com/post/1361 <p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/shanbe/07.04.99/2.JPG" alt=""></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">هشتمین جلسه از دوره بیست و سوم کارگاه آموزشی ویژه مسافران کنگره60؛ نمایندگی ایمان با استادی راهنمای محترم آقای محسن برزگرپور، نگهبانی مسافر ابوطالب و دبیری مسافر وحید با دستور جلسه&nbsp;<strong>«حرمت کنگره60»</strong>در روز شنبه هفتم تیرماه 1399 ساعت 17 آغاز به کار کرد<span dir="LTR">.</span></span></span></p><div><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span dir="LTR"><br></span></span></span></div><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"><br></p>