نمایندگی ایمان این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی ایمان (تهرانپارس)بهره برداری نمایید. بیایید این آتش ویرانگر را مهار نماییم. http://imanc60.mihanblog.com 2020-04-02T12:18:48+01:00 text/html 2020-03-27T13:37:15+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم اطلاعیه نگهبان کنگره60 http://imanc60.mihanblog.com/post/1333 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/etela%20eye/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><b>سلام علیکم</b></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><b>احتراما به اطلاع کلیه اعضای کنگره 60 می رساند، که شرکت و یا دیدن کلیه کارگاه های آموزشی مجازی برای کلیه اعضای کنگره 60 که شامل دیده بانان، اسیستنت ها، ایجنت ها، مرزبانان، راهنمایان، مسافران سفر اول، مسافران سفر دوم (آقایان و خانم ها)، همسفران (آقایان و خانم ها)، مسئولین&nbsp;<span dir="LTR">OT</span>&nbsp;و مسئولین نشریات الزامی می باشد.</b></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><b>&nbsp;</b></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><b>با احترام<br>نگهبان کنگره 60</b></span></span></p></div> text/html 2020-03-18T12:13:30+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم اطلاعیه نگهبان کنگره60 http://imanc60.mihanblog.com/post/1331 <p dir="RTL" style="text-align: center; color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/etela%20eye/etelaie%20negahban.jpg" alt=""></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">اطلاعیه نگهبان</span></span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">سلام علیکم؛</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">احتراما، به اطلاع کلیه اعضای کنگره 60 می‌رساند که در ایام نوروز هیچ نمایندگی تعطیل نمی‌باشد و طبق روال قبل از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در روزهای مربوطه همه نمایندگی‌ها برای انجام امور جاریه از جمله نشریات و تازه واردین باز می‌باشند.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">با احترام</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">نگهبان کنگره 60</span></span></p> text/html 2020-03-11T12:35:08+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم اطلاعیه نگهبان کنگره60 http://imanc60.mihanblog.com/post/1330 <p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><b><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">اطلاعیه لژیون ویلیام وایت</span></span><br><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">احتراما، کلیه راهنمایان لژیون ویلیام وایت (درمان اعتیاد به سیگار) در تمام نمایندگی ها، بایستی در هفته یکبار در فضای مجازی لژیون خود را تشکیل دهند.</span></span></b></p><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/ete.jpg" style="border: none; width: 512px; height: 320px;"></span></span></p> text/html 2020-03-09T14:20:36+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم رهایی،آغازسفردوم http://imanc60.mihanblog.com/post/1329 <div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans;">«تا باد چنین بادا»</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans;"><br></span></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/Rahaei/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#33cc00" style="text-align: start;"><strong style="font-size: 12px; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-weight: normal;">روز چهارشنبه 14 اسفند ماه 1398&nbsp;یکی از اعضای نمایندگی ایمان گل رهایی را از دستان پرمهر آقای مهندس دژاکام &nbsp;دریافت کرده و ورودش را به سفر دوم اعلام نمود</span></strong><strong style="font-size: 12px; text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-weight: normal;">.</span></strong></font><div style="text-align: start;"></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#33cc00" style="text-align: start;"><strong style="font-size: 12px; text-align: center;"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-weight: normal;"><br></span></strong></font></div> text/html 2020-03-09T11:04:52+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم اطلاعیه؛تغییر دستورجلسه http://imanc60.mihanblog.com/post/1328 <font size="3"><b><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">احتراما به اطلاع می رساند ، دستور جلسه هفته آینده ، شنبه ۲۴ اسفندماه " کارگاههای آموزشی و لژیون در فضای مجازی" می باشد&nbsp; و دستور جلسه "از تعطیلات چگونه استفاده می کنیم" حذف شده است . لیست دستور جلسات سال ۹۹ نیز بزودی از طریق سایت کنگره ۶۰&nbsp; اعلام می شود .</span> </b></font><div><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/etela%20eye/0%20%28Copy%29.jpeg" alt=""></div> text/html 2020-03-09T08:42:53+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم رهایی؛نیکوتین http://imanc60.mihanblog.com/post/1327 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">با عرض سلام</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">امروز دوشنبه 19اسفند98 دو نفر از اعضا نمایندگی ایمان دستور رهایی از نیکوتین را از جناب مهندس دژاکام دریافت کردند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">فریبرز و مصطفی به راهنمایی آقای مجتبی رضایی</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/Rahaei/002.jpg" alt=""></span></p> text/html 2020-03-05T13:55:32+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم کارگاه آموزشی روزهای چهارشنبه http://imanc60.mihanblog.com/post/1326 <p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/WhatsApp%20Image%202020-03-05%20at%2012_44_33(1).jpeg" style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; text-align: center; border: none; width: 600px; height: 449px;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70);"><span style="text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به گزارش خبرنگار جمعیت احیای انسانی کنگره 60 با نخستین کارگاه آموزشی مجازی به فرمان مهندس دژاکام در روز چهارشنبه 14 اسفند ماه در نمایندگی آکادمی به دستور جلسه پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و مهار و درمان بر پا شد.</b></font></span></p> text/html 2020-03-05T13:49:01+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم اطلاعیه نگهبان کنگره60 http://imanc60.mihanblog.com/post/1325 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/etela%20eye/123.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><b>پخش زنده برگزاری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره60 از اینستاگرام</b></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2020-03-04T09:34:45+01:00 imanc60.mihanblog.com مصطفی لژیون دوازدهم اطلاعیه نگهبان کنگره60 http://imanc60.mihanblog.com/post/1322 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/etela%20eye/etelaie%20negahban.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>باسلام :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>چهارشنبه 98/12/14&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>بروز رسانی و اطلاعیه نگهبان کنگره۶۰ در خصوص برقراری تمام شعبات کنگره ۶۰ ساعت14الی16اعلام گردید</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>قسمت های اداری شعبه اعم از</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>راهنمای تازه واردین،قسمتOT جهت دریافت نامهOT سفر اولی ها</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>قسمت مرزبانی،مسئول صدور کارت و نشریات&nbsp; از ساعت14الی16 دایر می باشد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>لازم به ذکر است افرادی که کارضروری ندارند از حضور در شعبه خود داری نمایند. عدم حضور،برای آنها غیبت منظور نمی‌شود وغیبت شان موجه است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>لطفا موارد فوق را اطلاع رسانی نمائید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>با احترام ایجنت، ومرزبانی شعبه ایمان</b></font></div></div> text/html 2020-03-01T21:18:44+01:00 imanc60.mihanblog.com وحید لژیون پنجم اطلاعیه http://imanc60.mihanblog.com/post/1320 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/17462/Others/etela%20eye/0%20%28Copy%29.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span lang="FA" style="font-size: 13.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">با سلام</span></b><span lang="FA" style="font-size:8.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><span lang="FA" style="font-size: 13.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">"جهت اطلاع تمامی عزیزان"<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">این هفته هم طبق روال هفته گذشته، فقط در حد رفع رجوع تازه واردین، دریافت نامه </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">OT</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> سفر اولی ها، قسمت مرزبانی، نشریات و </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">OT </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:250%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>شعبه از ساعت 16 الی 18 دایر می باشد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">لازم به ذکر است افرادی که کار ضروری ندارند از حضور در شعبه خودداری نمایند و همچنین استفاده از میز پینگ پونگ و از تجمع در شعبه خودداری نمایید. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:250%"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:black">لطفا موارد فوق را به دیگران اطلاع دهید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:108.0pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-indent:36.0pt;line-height: 250%"><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:250%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:108.0pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-indent:36.0pt;line-height: 250%"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:250%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">با احترام؛ ایجنت و مرزبانی شعبه ایمان<o:p></o:p></span></b></p><br></div>