دستور جلسه این هفته : وادی سوم و تاثیر آن روی من
پنجشنبه 21 آبان 1394 ساعت 13:50 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی ایمان | ( نظرات )

دستور جلسه این هفته : وادی سوم و تاثیر آن روی من

باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان برای خویشتن خویش فکر نمی کند .
در هفته های قبل اشاره کردیم برای رهایی کامل و درمان قطعی اعتیاد ، بایستی بخش های آسیب دیده بر اثر مصرف مواد مخدر در شهر وجودی انسان ، یعنی جسم ، روان  و جهان بینی را به تعادل و سلامتی برسانیم تا شهر وجودی ما از سلامت و تعادل برخوردار باشد .در  قسمت جهان بینی ، رسیدن به تعادل ، منوط  به آیتم های متعددی از جمله تعادل جسم ، تعادل روان  و از همه مهمتر، یادگیری و آموزش و کسب اطلاعات و آگاهی سالم از قوانین زندگی  و هستی است .

زمانی که جهان بینی ما از تعادل برخوردار است ، نگاه ما به زندگی و هستی و خودمان و همینطور برداشت و ادراک ما از زندگی ، برداشت و درک درست و صحیحی  می باشد  و همه چیز را آنطور که هست و در جای خود و با ارزش حقیقی خودش می بینیم ، البته زمانی  تعادل جهان بینی ما مفهوم و ارزش پیدا می کند که به صورت عملی و کاربردی ، نتایج آن را در زندگی خود ببینیم ؛ به عبارتی به آنچه که آموخته ایم عمل کنیم ، زیرا در غیر اینصورت ، برای باورها هیچ ارزشی نیست .

 باور زمانی ارزش پیدا می کند که به آن عمل کنیم ؛ باور و اعقتاد بدون عمل ، ارزشی ندارد ، به قول اساتید و بزرگان  کنگره 60 ، قدرت و توانایی در دانستن تنها نیست  ، عمل می تواند دانسته ها را زیبنده سازد تا به دل آنان که خواستار و نیازمند هستند بنشیند و به قولی دیگر ، علم فقط دانستن نیست ، به علم عمل کردن ، علم است .

برای رسیدن به تعادل جهان بینی ، آموزش  جایگاه ویژه ای دارد و به همین منظور کنگره 60 چهارده فصل آموزشی را در قالب 14 وادی یا قانون و یا راه مطرح کرده است که در واقع علوم پایه و مبانی آموزشی کنگره 60 در بخش جهان بینی است .

اکنون ، مدتی است که نگهبان کنگره 60 ، توجه ویژه ای را نسبت به وادی های کنگره معطوف داشته اند . اگر سی دی های ندانی یک و دو را گوش کرده باشید ، در آنجا نگهبان کنگره 60 از جایگاه فوق العاده مهم وادی ها در ساختار آموزشی کنگره 60 و درمان اعتیاد صحبت می کنند و از کمک راهنمایان و راهنمایان می خواهند که در لژیون خود توجه بیشتری به وادی ها داشته باشند . نگهبان کنگره معتقد هستند که وادی ها ، ستون ها و پایه های آموزش جهانبینی است و اگر رهجو سه وادی اول را حقیقتاً بیاموزد و عمل کند ، به درمان کامل خواهد رسید .

از اول مهر تاکنون دو وادی را پشت سر گذاشته ایم ، در وادی اول با موضوع بسیار مهم تفکر آشنا شدیم و آموختیم که برای ساختن یک زندگی سالم و رهایی از اعتیاد باید فکر کنیم ، درست فکر کردن را قبل از هر انجامی سرلوحه کارهایمان قرار دهیم . در وادی دوم آموختیم  که ما به هیچ نیستیم حتی اگر خودمان ارزشی برای خودمان قائل نباشیم ، هر کدام  از ما ارزش و جایگاه خاص خودمان را داریم ، هر کدام از ما پتانسیل و استعدادهای منحصر به فردی داریم که برای شکوفایی آنها باید در صراط مستقیم گام نهیم  .


با گذر از وادی دوم ، مصرف کننده مواد مخدر بعد از تفکر و خارج شدن  نسبی از احساس پوچی و نا امیدی ، خود را برای حرکت آماده می کند ، حرکت برای درمان اعتیاد و خروج از تاریکی ، در این مقطع ، او متوقع است که دیگران به کمک او بیایند زیرا او می خواهد اعتیادش را درمان کند  و یا به قولی ترک کند ؛ حالا که می خواهد ترک کند پس همه باید به کمک او بیایند ، خانواده ، اطرافیان ، دوستان ، آشنایان و خلاصه همه باید کار و زندگی شان را رها کننند  و به کمک بیایند زیرا او می خواهد ترک کند . این روحیه طلب کاری  و متوقع بودن و انتظار کمک  از سوی دیگران ، در مصرف کنندگان مواد مخدر بسیار شایع است . این روحیه و تفکر طلب کاری و طلب کار بودن ، از خانواده گرفته تا دوستان و آشنایان و جامعه و حتی خداوند ، تفکر بسیار منحرف ، مخرب و بازدارنده ای است و تا زمانی که در مصرف کننده مواد مخدر  این حالت وجود  دارد . به طور قطع نباید منتظر کوچکترین موفقیت  و پیشرفتی در او باشیم .

وادی سوم همچون شمشیری برنده به مرکز این تفکر مخرب فرود می آید و می گوید :
باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان برای خویشتن خویش فکر نمی کند .

در عبارت فوق ، از کلمه باید استفاده شده است ، نمی گوید خوب است یا شایسته است یا بهتر است ؛ می گوید باید دانست . این تاکید قطعی نشان از قانونی محکم و خلل ناپذیر است . این قانون در تمام سطوح زندگی ما حکم فرماست و یکی از قوانینی است که دنیای ما بر پایه آن اداره می شود .

کاری ندارد که ما قبول داریم یا نداریم ، این قانون عمل می شود ، چه بپذیریم و چه نپذیریم . خوشا به حال کسانی که از آموزگار می آموزند ، زیرا اگر آموختیم که آموختیم ، در غیر اینصورت از روزگار می آموزیم و روزگار معلم بی رحمی است .

وادی سوم خیال مصرف کننده مواد مخدر را راحت می کند  که هیچ کس به اندازه خود تو به فکر تو نیست ، هیچ کس به اندازه خود تو  دلسوز تو نیست، آنکس که باید به تو کمک کند خود تو هستی نه دیگران ، از هیچ کس توقع کمک نداشته باش ، هیچ کس بار اعتیاد تو را نمی تواند حمل کند ، این بار روی دوش تو است خودت باید آنرا حمل و در نهایت بر زمین بگذاری ، حتی نزدیک ترین افراد ، مثل پدر و مادر ، خواهر ، برادر ، همسر ، فرزند و همینطور صمیمی ترین دوستان ،  نمی توانند به جای تو برای مشکل تو فکر کنند و آن را حل کنند . خودت باید فکر کنی تصمیم بگیری ، حرکت کنی و به مقصد برسی ، در غیر اینصورت هرگز به مقصد نخواهی رسید .

اعتیاد درمانگر ندارد ، درمانگر اعتیاد ، خود فرد مصرف کننده است . اعتیاد راهنما دارد و راهنما فقط راهنمایی می کند . نه راهنما و نه هیچ کس دیگری نمی تواند مشکلات مصرف کننده را بر دوش بگیرد . نه راهنما و نه هیچ کس دیگری نمی تواند بار خماری را از روی دوش مصرف کننده بردارد . این بار را فقط خودش باید حمل کند و در نهایت و به تدریج زمین بگذارد . این تاوان باید پرداخته شود .

 موقعی که مصرف کننده مواد مخدر بودم و تصمیم می گرفتم که اعتیادم را با تفکر آن موقع ترک کنم ، به شدت متوقع بودم و می خواستم که همه کار و زندگیشان را تعطیل کنند و در خدمت من باشند و به کمک من بیایند . دوست داشتم دیگران حتی به جای من فکر کنند و به جای من مشکلات مرا حل کنند ، منتظر بودم دیگران تصمیم بگیرند که من چه کار باید بکنم . از همه طلب کار بودم و همه را مقصر می دانستم از این بابت که اعتیاد من تقصیر آن هاست ، تقصیر و کوتاهی و بی توجهی خانواده ، اطرافیان ، جامعه و حتی خداوند بوده است که من معتاد و مصرف کننده شدم . به همین دلیل معتقد بودم که همه باید بار اعتیاد مرا به دوش بکشند و دیگران این بار را از روی دوش من بردارند ، خودم را بسیار دانا ، فهمیده و بی گناه و بی تقصیر می دانستم .

الان که فکر می کنم به تفکرات و دیدگاه هایی که آن موقع داشتم ، تعجب می کنم ، چقدر نادان بودم چقدر همه چیز را وارونه می دیدم !
وقتی به کنگره آمدم ، تازه فهمیدم که چه کرده ام . وادی سوم به من فهماند که دست از این تفکرات غلط و مخرب بردار ، اعتیادت را گردن دیگران نینداز، خودت خراب کردی ، خودت مواد مصرف کردی ، کسی تو را مجبور نکرد که بروی و مواد مصرف کنی ، حالا هم خودت باید برگردی و خرابکاری ها را درست کنی ، احدی  به تو کمک نمی کند ، فقط خودت هستی . تنهای تنها . اگر با این شرایط می توانی ، حرکت کن ، مطمئن باش موفق می شوی ، در غیر این صورت ، برای همیشه در جهنم اعتیاد بمان ، اگر منتظری که دیگران بیایند و به تو کمک کنند و مشکل تو را حل کنند ، بدان که آن روز هرگز نخواهد آمد !


وادی سوم اینگونه آغاز می شود : ( متن اصلی وادی )


ما با شروع زندگی در این وادی ، برای خود آغازی تازه داریم . امیدوار هستیم که شما هم با نگاه کردن به طبیعت به ابعاد گسترده ای برسید ؛ چون اصوات موسیقی در جهان خود بدرخشید که خود کلید مسیر راه رهایی خود را بیابید .

ما نیک می دانیم که انسان اگر خود جستجو نکند ، اگر با همه کاوشگران ماهر همنشین باشد ، به موضوع واقعی نمی رسد .
در این تشبیه زیبا ، گفته می شود که انسان اگر خود تلاش و کوشش نکند و اگر خود جستجو و تفکر نکند ، اگر با همه جستجو گران ماهر همنشین باشد به جایی نمی رسد . هر کسی برای درمان خود ، بایستی خودش حرکت کند ، تلاش کند ، جستجو کند تا راه رهایی را بیابد .

از مطلب فوق چنین استنباط می شود و عملا“ ما هم به این نتیجه رسیده ایم كه در حل مشكل اعتیاد بالاترین نقش به عهده خود ما می باشد و اگر تصور كنیم اعتیاد یك بیماری است و دیگران بایستی آن را برای ما معالجه نمایند , بسیار در اشتباه هستیم . برای حل مشكل اعتیاد , بیشترین بار حل این مسئله بر دوش خود ما می باشد و خود ما بایستی بیشترین تفكر را برای حل این مسئله بنمائیم.

مسئولیت این كار بعهده هیچ شخصی نخواهد بود مگر خودمان . البته نمی توانیم منكر كمك و هم دردی و یاری سایرعزیزان و اعضاء خانواده باشیم ، ولی بایستی به این مطلب توجه داشته باشیم كه نقش اول بعهده ماست و مـا هستیم كه بایستی بدهی خود را نسبت به تخریب هایی كه ایـــجاد كرده ایم پـرداخت نمائیم . اگر امروز دچار مشكلات هستیم این دردها و رنجها دلیل باز پرداخت بدهی ما نسبت به اعتیاد است و بایستی با شهامت مشكلات را تحمل كنیم ، چون به سرعت بدهی ما , بازپرداخت می شود و به نقطه تعادل جسمی و روانی می رسیم . نكته قابل توجه این است : تاكنون به خاطر استفاده از مواد مخدر زندگی ما بازی در نا آگاهی بوده و اكنون بازی در آگاهی را آغاز نموده ایم و بایستی این بازی در آگاهی ادامه پیدا نماید در غیر اینصورت با شكست مواجه می گردیم .


حال برای اینكه در این بازی یا مبارزه بتوانیم بطرف پیروزی حركت كنیم ، بایستی نیروهای خود را بشناسیم و نیروها و تخریبهای مواد مخدر را نیز كاملا“ شناسایی نمائیم . در اینجا مسئله مواد مخدر و جذابیت های آن را دست كم نگیریم و بدانیم شیطان به زیباترین شكل ممكن وارد افكار و اندیشه انسان می گردد و در شكار گوهر جان انسان به گونه های مختلف توسط نیروی منفی این عمل انجام می گیرد.
لازم است بدانیم كه بزرگترین نیروی منفی یا شیطان در ماده نهفته است و بایستی در طول حیات خود به گونه ای عمل نمائیم تا ماده اسیر ما باشد و ما اسیر ماده نشویم .


آری ، شیطان به زیباترین شکل وارد تفکرات ما می شود و انجام کارهای ضد ارزش و نا معقول را در لباسی زیبا به ما القاء می کند . تصویری که در قصه ها و افسانه ها از شیطان ارائه می شود و به شکل یک عفریته زشت و حشتناک و یا یک موجود خون آشام به تصویر کشیده می شود ، فقط قصه و افسانه است . اگر شیطان به این شکل بیاید که کسی به سمت او نمی رود و همه از شیطان فرار می کنند .
اما نکته اینجاست که چرا این همه انسان به سمت شیطان می روند و به القائات او توجه و عمل می کنند ؟ زیرا او بسیار زیبا وارد می شود و لباسی زیبا با هزار توجیه بر تن ضد ارزش ها می کند و ما را فریب می دهد .

نیروی منفی را دست کم نگیریم که بسیار قوی است . او نمی خواهد مصرف کننده مواد مخدر که برای او نیرویی مفید و حرف گوش کن است را به سادگی از دست دهد . او با تکنیک های فراوان وارد عمل می شود و به عناوین مختلف در راه او اخلال ایجاد می کند تا او را متوقف و برگرداند .


اما اگر مصرف کننده با خواست قوی ادامه دهد و خود را مسلح به سلاح علم و دانش شناخت اعتیاد و انسان کند و مسئولیت کار را بپذیرد و خود را مسلح به سلاح عشق ، عقل و ایمان نماید ، آنگاه قدرت مطلق به شیطان اجازه نمی دهد که او را از مسیر خارج کند .

نتیجه ای كه از وادی سوم گرفته می شود:
    * كلیه مسئولیت كار را , خود بپذیریم.
    * كلیه سختی ها را بعنوان بازپرداخت بدهی خود به اعتیاد تحمل كنیم.
    * سعی كنیم خودمان مسئله را با تفكر حل نمائیم.
توصیه می کنیم متن کامل نوشتار وادی سوم ، نوشته مهندس حسین دژاکام و همینطور سی دی سخنرانی ایشان پیرامون وادی سوم را مطالعه و گوش کنید و بیاموزیم مصرف کننده مواد مخدر برای رهایی کامل از دام اعتیاد با استفاده از روش درمان DST ، چگونه باید حرکت کند.
با احترام ، مسافر علی خدامی
منبع : وادی سوم

نکاتی در باب دستور جلسه این هفته
دوشنبه 18 آبان 1394 ساعت 10:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسین | ( نظرات )
با گذشت زمان و ظهور داروهای شیمیایی در قرن 18 میلادی ، اسفاده از این داروها به تدریج جایگزین داروهای گیاهی گردید .

اولین دارویی که برای درمان اعتیاد به صورت تخصصی ، ساخته و عرضه شد ، دارویی به نام دی استیل مرفین یا هرویین بود که در سال 1896 توسط کمپانی داروسازی بایر آلمان ساخته شد . در قرن 18 و 19 میلادی ، در اروپا استفاده از تریاک برای درمان بعضی از بیماری ها مرسوم بود . در آن زمان ، عمدتاً به دلیل بیماری های ناشی از ضعف سیستم های بهداشتی و فاظلاب ، بیماری های عفونی در شهرهای بزرگ اروپایی مثل لندن ، شیوع زیادی داشت و استفاده از تریاک برای درمان این بیماری ها رواج داشت . در نتیجه ، اعتیاد به تریاک نیز گسترش می یافت و کس نمی دانست برای درمان این وابستگی چه باید کرد .

با ورود هرویین به عنوان داروی ترک اعتیاد ، طولی نکشید که اعتیاد به هرویین معزلی شد شدیدتر و بزرگتر از معزل اعتیاد به تریاک . همزمان با جنگ جهانی دوم و مسدود شدن راه های ورود تریاک به اروپا ، دانشمندان آلمانی ، سخت در تلاش بودند تا جایگزینی دارویی برای تریاک پیدا کنند . آن ها موفق شدند با الگو برداری از ساختار مولکولی مخدرهای گیاهی ، دارویی شیمیایی به نام متادون را ساخته و عرضه نمایند . در ابتدا تصور می شد که این دارو می تواند جایگزینی مناسب برای مواد افیونی از جمله تریاک و هرویین باشد و نقش داروی درمان کننده را به عهده گیرد، اما گذشت زمان نشان داد که متادون از عهده وظیفه خود بر نیامده است .

تجربه سال ها و دهه های متوالی استفاده از متادون نشان داد که این دارو ، خود اعتیاد سنگینی به دنبال دارد ، آن هم به گونه ای که مصرف کننده متادون ، دیگر نمی تواند به مصرف قبلی خود بازگردد به عبارت دیگر ، مخدر مصرفی او در گذشته ، دیگر جوابگوی او نیست . این مسئله به این مفهوم بود که متادون نه تنها کمکی به درمان نکرد ، بلکه اعتیاد سنگین تری را به وجود آورد و  معلوم نبود با این اعتیاد جدید ، چه باید کرد .

اگر بخواهیم با زبان ساده ، عملکرد متادون را تشریح کنیم ، باید بگوییم ، متادون آستانه تحمل را نسبت به مصرف مواد افیونی بالا می برد ، طوری که ماده مصرفی قبلی ، دیگر جوابگوی فرد نخواهد بود و شخص مجبور است مصرف متادون را ادامه دهد و مصرف متادون او نیز به تدریج بالا می رود .

البته اگر از زوایه کاهش آسیب به موضوع نگاه کنیم ، متادون از این نقطه نظر ، موفق بوده است . برای مثال : اگر مصرف کننده هرویین یا کراک که در روز چندین بار هرویین یا کراک تزریق می کند ، با مصرف متادون ، تزریق کراک یا هرویین را کنار بگذارد ، باید بگوییم متادون در اینجا نقش یک داروی نگهدارنده و کاهش دهنده آسیب را خیلی خوب به عهده گرفته است و از این بابت دارویی موفق به شمار می رود .

اما برای درمان اعتیاد به متادون ، هنوز پروتکل و روش خاصی ارائه نشده است و مصرف کنندگان متادون در کاهش آن ، دچار مشکل می شوند و پس از قطع مصرف نیز با مشکلات متعدد رو برو هستند و از عدم تعادل رنج می برند .

به هر حال با نگاهی گذرا به سیر تاریخی ظهور و استفاده از داروهای ترک اعتیاد می بینیم که همه این داروها ، خود به وجود آورنده اعتیادی جدید بوده اند . این مسئله فقط شامل هرویین و متادون نیست . داروهای بیشمار دیگری نیز وجود دارند که به همین شکل عمل کرده و می کنند .


روش های ترک اعتیاد ، از قطع ناگهانی مصرف گرفته ، تا طب سوزنی ، آب درمانی ، شوک برقی ، تعویض خون ، سم زدایی سریع ، استفاده از داروهای شیمیایی و گیاهی و عطاری ، همه و همه ، مصرف کننده را به جایی می رسانند که چند صباحی را در قطع مصرف مواد سپری می نماید ، آن هم با وضعیت نامتعادل و حال نامناسب ، به طوری که هر روز ممکن است به مصرف باز گردد .

این نتایج باعث شده است تا بعضی متخصصین ، صریحاٌ می گویند ، اعتیاد درمان مشخص و شناخته شده ای ندارد ، اعتیاد درمان قطعی ندارد ، اعتیاد بیماریی عود کننده و پیش رونده است و پپس از قطع مصرف ، شخص بایستی همیشه تحت نظر و کنترل باشد و هیچ گاه بی نیاز از پیگیری درمان نخواهد بود ، مثل بیماری فشار خون یا دیابت ، فقط می توان ان را کنترل کرد نه اینکه قطعاً درمان کرد.

 امروزه هر وقت صحبت از روش های ترک اعتیاد یا  درمان اعتیاد می شود ، بی درنگ گفته می شود که تنوع  روش های درمان اعتیاد یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است و بایستی روش های گوناگون وجود داشته باشد و هر فردی با توجه  به شرایطی  که دارد با استفاده از  یکی از این روش ها بتواند اقدام به ترک  یا درمان کند .


 البته کنگره 60 مخالف با این دیدگاه و نظریه نیست و اعتقاد دارد که قرار نیست همه مصرف کنندگان مواد مخدر با استفاده از یک روش به درمان و رهایی برسند ، اما نظر علمی ، کنگره 60  اعتقادی  به تنوع روش های درمان اعتیاد ندارد . اگر کنگره 60 در مورد بعضی از روش های ترک یا درمان اعتیاد از دیدگاه مخالف صحبت می کند  ، این مخالفت  یک بحث علمی و چالش علمی است و موضوع  از نظر علمی مورد بررسی قرار می گیرد .

اکنون با دلایل علمی و متقن  می گوییم که دوران این سخنان به سر آمده است . این تعابیر مربوط به زمانی بود که صورت مسئله اعتیاد ، کشف نشده بود ، مربوط به زمانی بود که مثلث درمان اعتیاد طراحی نشده بود . مربوط به زمانی است که سیستم تولید کننده مخدرهای طبیعی یا سیستم ایکس شناسایی نشده بود . مربوط به زمانی است که پروتکل DST با استفاده از داروی اپیوم تینکچر Ot تدوین نگردیده بود .
مربوط به زمانی است که کنگره 60 وجود نداشت ، مربوط به زمانی است که مهندس حسین دژاکام روش  خود را ابداع نکرده بود .

از آن زمان ، یعنی از زمانی که اولین فرد توانست با استفاده از داروی اپیوم و روش کاهش تدریجی و پله ای مصرف یا ریداکشن استپر ( Reduction stepper ) ، اعتیاد خود را درمان کند ، معادلات درمان اعتیاد دگرگون شد .
اکنون سال هاست که ما درمان قطعی اعتیاد را می بینیم ، خودمان با این روش درمان شده ایم . صدها و هزاران نفر با این روش درمان شده اند و برگشت نکرده اند .

برای ما ، اعتیاد ، مرموز ، لاعلاج ، پیش رونده و عود کننده نیست .
برای ما ، وسوسه یا کریوینگ و ریلپس ، معنا و مفهومی ندارد . برای ما  فراری بودن ، معنا و مفهومی ندارد . ما تحت کنترل و مراقبت نیستیم ، کسی مواظب ما نیست . در فکر این نیستیم که ممکن است فردا برویم و مصرف کنیم . دیگر تمام شد . این دفتر برای همیشه در زندگی ما بسته شد .
زیرا  ما درمان شده ایم ، زیرا جسم ، روان و جهانبینی ما به درمان و تعادل رسیده است .

زیرا سیستم ایکس یا سیستم تولید کننده مخدرهای طبیعی ما در دستگاه عصبی و هورمونی به عملکرد مطلوب خود رسیده است ، ما دیگر نیازی به مصرف مواد مخدر نداریم که به دنبال آن ، وسوسه یا میل به مصرف داشته باشیم . ما درمان شده ایم . با متد DST و داروی اپیوم تینکچر Ot  درمان شده ایم و خوب می دانیم که اپیوم تینکپچر یا شربت تریاک ، تنها داروی درمان اعتیاد است که اعتیاد ما را سنگین تر نمی کند . با اطمینان می گوییم که تمام مواد مخدر اعتیاد آور ، اعتیادشان از تریاک سنگین تر است و با اطمینان می گوییم که اپیوم  ، سبک ترین ، کم عارضع ترین ، سالمترین ، با راندمانترین داروی درمان اعتیاد است که اعتیاد سنگین تری به دنبال خود ندارد  و تاکنون بشر نظیر آن را ندیده است و نخواهد دید .


بهترین راه ، همیشه کوتاهترین را نیست ، متد DST با استفاده از داروی اپیوم تینکچر یا شربت تریاک ، اصل زمان را در درمان اعتیاد بسیار مهم می داند و معتقد است حداقل زمان برای درمان اعتیاد 10 ماه است .

متد DST در کنار اصل زمان ، از بهترین داروی موجود نیز استفاده می کند ، یعنی اپیوم تینکچر .
متد DST با استفاده از زمان مناسب و داروی مناسب ، پروسه درمان را همزمان با تمرکز روی سه مولفه جسم ، روان و جهانبینی پیش می برد .
متد DST عملیات درمانی و کاهش پله ای مصرف را طوری پیش می برد که شخص نه تنها با مشکل مواجه نمی شود ، بلکه بدون نیاز به استراحت ، به امور زندگی خود رسیدگی می کند .
متد DST در کنار زمان مناسب و داروی مناسب ، آموزش مناسب را برای تغییر جهانبینی و تفکرات و دیدگاه ها نیز به کار می گیرد .
متد DST در کنار همه این ها ، ورزش را نیز به عنوان مکمل درمان اعتیاد به کار می گیرد .

این ها مشخصات بهترین راهی است که ما با آن درمان شده ایم .
ما تعصب نداریم و از خودمان تعریف نمی کنیم ، این ها حقایقی است که ما درک کرده ایم و این پیام را با تمام وجودمان به همه  انسان های دربند اعتیاد و نیازمند به راه درمان خواهیم رساند . از زرد و سفید و سرخ سیاه و در هر گوشه ای که از این عالم باشند
شاد وسربلند باشید

اطلاعیه برگزاری دیدار دوستانه ستارگان هنر ایران - کنگره 60
سه شنبه 12 آبان 1394 ساعت 18:38 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی ایمان | ( نظرات )

روز پنج شنبه 14 آبان ماه ورزشگاه سرداران شهید شمیرانات میزبان دیدار دوستانه بین دو تیم ستارگان هنر ایران و کنگره 60 است. این دیدار با شعار "اعتیاد دوست خائن ورزشکار است" با هدف رساندن پیام رهایی از دام اعتیاد به میزبانی کنگره 60 برگزار می گردد.

از نکات برجسته این دیدار حضور هنرمندان سینما و موسیقی، مسئولین و رسانه های مختلف جهت حمایت و پوشش این رویداد مهم می‌باشد.

 

برخی از اعضای تیم ستارگان که در این دیدار حضور دارند:

نیما نکیسا، سید جواد هاشمی، بابک زرین، هومن جوادی، محمدرضا عیوضی، بنیامین مظفری، رامین راستاد، مجید یاسر، علی لهراسبی، پویا امینی، حمید حامی، مانی رهنما، پندار اکبری، امین ایمانی، علی منصوری، حمید مهین دوست، سامان صفاری، رامبد شکرآبی، گرشا قباد، علیرضا امامی فر، مهدی شیری، مرتضی کاظمی، میثم معافی، بابک صحرایی، آریا جهان میرزایی، مصطفی پاشایی، امین مومنی پور، منوچهر هادی، کوروش تهامی، کاوه خداشناس، آیدین ختایی، علی عبدالمالکی

با همراهی : محمدرضا مهرانپور، مسعود سیفی، علی فرهنگی ، حسین شمسایی

 

 

زمان برگزاری: پنج شنبه 14 آبان، ساعت 14:30.

آدرس: اتوبان امام علی شمال، بطرف محک، بلوار شهید مژدی، به سمت شمال، گلزار اول شرقی، ورزشگاه سرداران شهید شمیرانات.

 

با توجه به کاهش برودت هوا، جهت جلوگیری از ایجاد مشکل برای خود در تماشای مسابقه، لباس گرم همراه خود داشته باشید.

 

تماشای این مسابقه رایگان و برای عموم آزاد می باشد.


فرا رسیدن محرم حسینی تسلیت باد...
پنجشنبه 23 مهر 1394 ساعت 12:18 | نوشته ‌شده به دست نمایندگی ایمان | ( نظرات )
بنام قدرت مطلق الله
مجموعه مدیریت ونویسندگان  وبلاگ نمایندگی ایمان فرارسیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله  الحسین (ع) سرور آزادگان جهان را تسلیت عرض مینماید و آرزوی قبولی عزاداری های شما عزیزان در این ماه را از خداوند مسئلت دارد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic